Aanmelden

Hoe

De aanmelding van uzelf of uw kind vindt bij voorkeur plaats per telefoon. U kunt ook via het contactformulier aangeven dat u gebeld wilt worden. Wij noteren alle persoonsgegevens en vragen wat de klacht en de hulpvraag is. U kunt aangeven welke behandeldagen uw voorkeur hebben. U wordt op de wachtlijst geplaatst of direct ingepland en afhankelijk van de ernst van de klacht en de mogelijkheden in de agenda plannen wij de eerste afspraak.

Wat

Neemt u uw ID-bewijs, verzekeringspasje en de verwijzing van de arts mee bij uw eerste afspraak. Logopedie is Direct toegankelijk maar niet alle zorgverzekeraars gaan hierin mee. Een verwijzing is daarom nodig.

Onderzoek en Advies

Vaak is het duidelijk dat er logopedische behandeling plaats moet vinden. Maar er kan ook twijfel bestaan of logopedie echt noodzakelijk is. Of u maakt zich zorgen en vraagt zich af of die zorgen terecht zijn. Wij kunnen u hierin adviseren. Vaak is dan eerst logopedisch onderzoek nodig, waarna we de diagnose stellen en indien nodig een behandelplan maken.

Ook denken we mee over hoe u kunt omgaan met het probleem in de dagelijkse situaties en geven we u daarvoor tips en adviezen.

Als het gaat om een probleem bij uw kind, kunnen we ook een aparte afspraak maken zonder dat het kind daarbij aanwezig is.

Samenwerking

Met ouders/verzorgers

Ik vind het belangrijk om samen te werken met de ouders van het kind. De ouders kennen hun kind het beste en samen werken we aan de beste oplossingen . De ouders zijn bij voorkeur bij de behandeling aanwezig.

Met andere disciplines

Het kan zijn dat er ook andere hulp nodig is. Ik werk veel samen met behandelaars uit andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, GGD-arts, kinderarts, KNO-arts, tandarts/orthodontist, integratief kindertherapeut, ambulant begeleider, intern begeleider, psycholoog of pedagoog.

De spraak-/taalontwikkeling van een kind staat niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de totale ontwikkeling. Daarom geef ik in overleg soms advies om (eerst) andere hulp in te schakelen, omdat dat op dat moment meer noodzakelijk is.

Voor volwassenen geldt ditzelfde: soms is er andere hulp nodig. De huisarts speelt hierin een belangrijke adviserende rol. Ook heb ik contact met allerlei onderzoeksinstanties, zoals met een audiologisch centrum of ziekenhuis om te overleggen over de behandeling of als er meer onderzoek nodig is.

Met scholen

Overleg met de leerkracht of intern begeleider van het kind kan belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling. We vragen uw toestemming als we contact willen opnemen met de school. Ook als een kind een rugzakje heeft, hebben wij regelmatig overleg op de school samen met de ambulant begeleider. Dit wordt betaald uit het rugzakje.

Voor overig consult wordt de NVLF tariefbepaling gebruikt; door NZA bepaalde vergoedingen voor overleg met derden,verslaggeving derden, REC2 verslaggeving/aanvraag arragementen.

Logopedie TaalSignaal

Werengouw 87B
1024 NN Amsterdam
T: 0651176627

Wie ben ik?