Cursussen

Ik ben een gecertificeerd Hanen logopedist en geef oudercursussen om de spraak-taalontwikkeling van je kind te optimaliseren.Ik geef 1 op 1 cursussen tijdens de logopedie sessies en groepscursussen voor ouders. Onderwerpen van de cursus zijn; communicatie,interactie,taal uitbreiden,je kind volgen en stimuleren,voorlezen,taaldoelen maken,samen spelen en plezier in taal. Dit wordt door de zorgverzekeraars vergoedt. Zie ook www.hanen.org

Hanen ouderbegeleiding

Het Hanen ouderprogramma (spreek uit ‘hennen’) Praten doe je met zijn tweeën is een cursus voor ouders met kinderen waarbij de spraak-taalontwikkeling moeizaam verloopt. Samen met de Hanen gecertificeerde logopedist(en) leer je hoe dagelijkse situaties gecreëerd en benut kunnen worden om de communicatieve ontwikkeling en de taalverwerving van je kind te stimuleren. Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Met dit ouderprogramma leer je jouw taalgebruik op die van jouw kind af te stemmen. Op deze manier neemt het kind de taal makkelijker over. Dus… Praten doe je met zijn tweeën!

Over de Hanen methode

Praten doe je met z’n tweeën is voor ouders van kinderen tussen anderhalf en 6 jaar die achterlopen in hun taalontwikkeling en nauwelijks spreken. Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken met gebruik van video-opnamen krijg je meer inzicht in de taalverwerking en de belevingswereld van je kind. Daardoor leer je het gedrag van je kind beter te begrijpen, verbetert de interactie en stimuleer je de taalontwikkeling.  Deelname aan groepsbijeenkomsten met ouders, die in een soortgelijke situatie verkeren, stimuleert en motiveert. Door de individuele video-opnamen krijg je inzicht en word je je bewust van jouw eigen handelen.

Onderzoek naar de Hanen methode

Wereldwijd en in Nederland zijn verschillende onderzoeken geweest naar het effect van de Hanen methode. De conclusie uit de verschillende onderzoeken is, dat met name de interactie tussen ouder en kind verbetert en alle voorwaarden voor de taalontwikkeling aanwezig zijn. Het Hanen ouderprogramma Praten doe je met zijn tweeën is bewezen effectief (evidence based).

Ontwikkeling Hanen programma’s

Het Hanencentrum is gevestigd in Toronto, Canada. Zij ontwikkelen verschillende ouderprogramma’s en leiden logopedisten op. Daarnaast ontwikkelt het Hanencentrum leermaterialen en voeren zij veel effectiviteitonderzoeken uit. In 1996 hebben zij de eerste logopedisten in Nederland opgeleid tot Hanen-therapeut.

Voor wie

–  Het kind is tussen de anderhalf en zes jaar.
–  Het kind heeft een taalachterstand.
–  Het kind communiceert in enkele klanken of maximaal drie woordzinnen.
–  Het kind kan ook meerdere ontwikkelingsproblemen hebben.

Het traject

Kennismakingsgesprek: Samen bekijken we welke communicatiedoelen je voor jezelf en jouw kind wilt bereiken. Zodra deze doelen tijdens de cursus bereikt zijn, worden nieuwe doelen geformuleerd. Zo nodig doen we na het intakegesprek een aanvullend taalontwikkelingsonderzoek.
Groepsbijeenkomsten: In de groepsbijeenkomsten krijg je informatie over de principes van de Hanen methode, leer je deze principes herkennen en krijg je praktische oefeningen.
Huisbezoeken: Tijdens de huisbezoeken maken wij een video-opname van vijf minuten van jou en je kind in een dagelijkse situatie, die wij direct met jou terugkijken.

Literatuur

Tijdens de cursus gebruiken wij het boek: “Praten doe je met zijn tweeën”. Dit boek is speciaal geschreven voor ouders. Elk thema dat in het ouderprogramma wordt behandeld komt overeen met een hoofdstuk uit het boek. Dit boek schaf je zelf aan (via mij). Uitgegeven door uitgeverij SWP. ISBN: 9789066659704

Financiëring

Het Hanen Ouderprogramma wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Je hebt altijd een verwijzing van een (huis)arts nodig met vermelding “Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma”. Het traject duurt ongeveer 3 maanden vanaf het eerste huisbezoek. 

Bijeenkomsten

De groep bestaat uit zes tot acht gezinnen. Het programma bestaat uit een intakegesprek, zeven groepsbijeenkomsten en drie huisbezoeken.

Logopedie TaalSignaal

Werengouw 87B
1024 NN Amsterdam
T: 0651176627

Wie ben ik?