Praktische informatie

Logopedie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met communicatie.

Goede communicatieve vaardigheden zijn van belang voor het hele jonge kind, maar ook voor volwassenen. Het is meer dan spraakles alleen. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen kinderen en volwassenen met diverse stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, mondgedrag, eten en drinken.

Ik werk nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts, maar ook met paramedici, remedial teachers, intern- en ambulant begeleiders. Daarnaast geven we voorlichting en scholing op het gebied van logopedische problemen bij beroepssprekers en medewerkers bij instellingen of bedrijven.

Hoe herkent u een logopedisch ‘probleem’ bij uw kind
Een logopedisch ‘probleem’ herkennen is niet altijd even eenvoudig. Hier volgt een lijst met vaak voorkomende problemen:

  • Taal: uw kind kent te weinig woorden, maakt onvolledige zinnen of begrijpt niet goed wat er tegen hem/haar gezegd wordt.
  • Spraak: uw kind kan bepaalde klanken niet goed zeggen of heeft moeite met de uitspraak van woorden.
  • Stem: u of uw kind heeft al langere tijd een hese of schorre stem.
  • Stotteren:u of uw kind hapert op bepaalde klanken, herhaalt letters, heeft last van blokkades tijdens het praten.
  • Afwijkend mondgedrag: uw kind zit veel met de mond open, zuigt nog op duim/vingers of speen of kan bepaalde bewegingen niet goed maken met de tong en/of lippen.

Wat doet de logopedist?
Een logopedist helpt kinderen en volwassenen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken, zodat hij/zij duidelijk met een heldere stem en vloeiend kan spreken, de taal begrijpt en woorden kent en herkent. Wilt u meer weten? Kijk dan eens naar dit filmpje. In de eerste 40 seconde wordt duidelijk uitgelegd wat een logopedist doet. 
Wat kunt u zelf doen?
Op het gebied van taal en spraak kunt u samen met uw kind ook veel zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen aan uw kind. Kijk voor meer tips ook eens op de site www.kindentaal.nl

Logopedie TaalSignaal

Werengouw 87B
1024 NN Amsterdam
T: 0651176627

Wie ben ik?