Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met communicatie. Goede communicatieve vaardigheden zijn van belang voor het hele jonge kind, maar ook voor volwassenen.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen kinderen en volwassenen met diverse stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, mondgedrag, eten en drinken. We werken nauw samen met de huisarts, specialist of tandarts, maar ook met paramedici, remedial teachers, intern- en ambulant begeleiders. Daarnaast geven we voorlichting en scholing op het gebied van logopedische problemen.

WANNEER  LOGOPEDIE ?

Bij Taal:

Problemen met het begrijpen van taal en opdrachten, kleine woordenschat, onlogisch warrig vertellen, taalproblemen samenhangend met meertaligheid, aanleren van grammatica en taalregels, moeite met logisch redeneren, de juiste woorden snel kunnen vinden, spreken in kromme onvolledige zinnen en taalproblemen door een beroerte of ziekte.

Bij Artikulatie:

Problemen met de juiste uitspraak, moeite met bepaalde klanken, nasaal spreken, slissen en lispelen, stotteren en hakkelen, spreekproblemen door beroerte of ziekte, accentproblemen door dialect of meertaligheid, binnensmonds spreken, problemen met spreektempo, inslikken van letters of delen van een woord.

Bij Stem:

Hese of schorre stem, wegvallende stem, stemproblemen tijdens de puberteit, stemmoeheid, veel kuchen of keelschrapen, keelpijn en/of slikklachten door stemgebruik, te zwakke of zachte  stem, te hoge of te lage stem, krakerige stem of een stem die minder wordt gedurende de dag.

Bij Afwijkend mondgedrag:

Mondademing door verkoudheden en/of oorpijn, verkeerd slikken, moeite met kauwen en afhappen, problemen met het slikproces, afleren duimen en vingerzuigen, afleren nare zuig- of kauwgewoonten, slappe houding door de mondademing,

Bij Lezen en schrijven:

Problemen met de klank-tekenkoppeling, moeite met tempolezen, problemen met auditieve vaardigheden, spellingsproblemen, aanvankelijk en technisch lezen.

Bij Adem:

Te hoge ademing, kortademigheid, benauwdheid, spreken op inademing, te weinig adem hebben voor lange zinnen, ademhappen, hoorbaar inademen, geen ademsteun hebben, onlogische inademingen.

Hoe herkent u een logopedisch ‘probleem’ bij uw kind

Een logopedisch ‘probleem’ herkennen is niet altijd even eenvoudig. Hier volgt een lijst met vaak voorkomende problemen:

  • Taal: uw kind kent te weinig woorden, maakt onvolledige zinnen of begrijpt niet goed wat er tegen hem/haar gezegd wordt.
  • Spraak: uw kind kan bepaalde klanken niet goed zeggen of heeft moeite met de uitspraak van woorden.
  • Stem:  u of uw kind  heeft al langere tijd een hese of schorre stem.
  • Stotteren :u of uw kind hapert op bepaalde klanken, herhaalt letters, heeft last van blokkades tijdens het praten.
  • Afwijkend mondgedrag: uw kind  zit veel met de mond open, zuigt nog op duim/vingers of speen of kan bepaalde bewegingen niet goed maken met de tong en/of lippen.
  • Adem; u of uw kind heeft problemen met ademen tijdens spreken, of u heeft hoge ademing of hoorbare inademing
  • Lezen: uw kind houdt niet van lezen, heeft moeite met herkennen van letters, leest traag, kan niet goed hakken en plakken

 Wat kunt u zelf doen?

Logopedie TaalSignaal

Werengouw 87B
1024 NN Amsterdam
T: 0651176627

Wie ben ik?

U kunt de site van de NVLF bezoeken. Daar staat veel informatie en u kunt diverse filmpjes bekijken.

Klik hier voor de site van NVLF.