Marieke Coelen

Tijdens mijn opleiding voor Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UVA kwam ik door een nota over Dyslexie 100 meter terug in de Spuistraat terecht bij de opleiding Logopedie en Akoepedie. Daar heb ik mij een paar maanden later ingeschreven.

Na mijn opleiding heb ik eerst een aantal jaren in de revalidatie en de verpleeghuizen gewerkt met neurologische patiënten en patiënten met spierziektes.

Daarna richtte ik een eerstelijns logopediepraktijk op en ging lesgeven op de opleiding Verpleegkunde in Amsterdam.Tot 2007 werkte ik ook veel met kinderen en jong volwassenen met het syndroom van Down.

Veel cursussen en opleidingen volgden en nu werk ik meer dan 7 jaar in Amsterdam Noord.

Aanvullende Post-HBO 0pleidingen die ik heb gedaan zijn de Sensorische integratieopleiding in Haarlem van 2 jaar en de Master Dyslexie/Taalspecialist van Windesheim.

Daarnaast heb ik cursussen gedaan waaronder: OMTF logopedie en tandheelkunde. Sinds 2015 ben ik Hanen gecertificeerd. Daarnaast heb ik diverse E-seminars van de Hanen Centre Toronto Canada gedaan.

Overige post-HBO cursussen:

NMG, NLP, AVP, MPS, Meertaligheid, Zingen (waaronder EVT  en CVT), Ademtherapie en TOLK.

Ik werk volgens de beroepscode en richtlijnen van de NVLF. De patiënt staat centraal en voor elke hulpvraag probeer ik eventueel samen met anderen het juiste behandeltraject te maken.

Onder het motto, alles is taal is de naam van de site gemaakt.

Elk signaal van wie dan ook heeft met taal te maken.

Logopedie TaalSignaal

Werengouw 87B
1024 NN Amsterdam
T: 0651176627

Wie ben ik?